عربی           انگليسی            سوئدی

  

300. آيا اقتصاد قرآن اقتصاد سوسياليستی است؟ اگر نيست اقتصاد سوسياليستی چه ايرادی دارد که کسی مالک چيزی نباشد و همه به اندازه توان خود کار کنند و به اندازه نياز خود مصرف کنند؟

299. چرا قرآن شب را پيشتر از روز می آورد و خورشيد را پيشتر از ماه. (سوره انبياء آيه 33).

298. چرا در آيه 27 سوره عنکبوت قرآن همه پيامبران را از نژاد ابراهيم می داند اما در آيه 36 سوره نحل از هر قومی يک پيامبر برانگيخته می شود اما تمامی منابع اسلامی يونس را از قوم ديگر ميدانند.

297. آيه 55 سوره فرقان ميگويد چيزی را می پرستند که برای آنها سود و زيانی ندارد. سود نداشتن آن را می دانم ولی زيان نداشتن آن نمی دانم، چون بت پرستی برای انسان زيان دارد!

296تفاوت واژه های خَلق و صُنع و خالق و صانع چيست؟

295. آيا زن و مرد می توانند با همديگر دست بدهند؟ اگر زنی دست خود را برای دست دادن پيش فرستاد چه بايد کرد؟ آيا دست دادن با زن برای حفظ کرامت او نيست؟

294. ما قرآنی نوشتيم که از قرآن شما مسلمانان خيلی بهتر است!

293. نماز را با چه صدائی بايد خواند؟

292چرا قرآن برخی جاها در رابطه با بهشت ميگويد جنّة و برخی جاها ميگويد جنّات؟

291. مرز جهاد (جنگ مقدس) کجاست؟

290معنی آيه 61 سوره آل عمران (معروف به آيه مباهله) چيست؟ آيا فرد يا افراد خاصی يا تعداد خاصی را مورد نظر دارد؟

289. داستان عشق يوسف و زليخا به کجا می کشد؟ آيا به هم می رسند و ازدواج ميکنند؟

288. اسلام ستيزی جهان غرب با اسلام، در غرب چگونه است؟

287. منظور از " يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم " در آيه 41 سوره مائده مسلماً "پاکيزگی و صفای باطن است در حالی که شما واژه تطهير را در آيه معروف به آيه تطهير صرفاً "پاکيزگی از لحاظ بهداشتی و ظاهری معنی کرديد آيا اين معنی واقعاً" گويا هست و با مفهوم آيه تطهير جور در ميآيد؟

286 مفهوم آیه 109 سوره مائده: " يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ ... " چیست؟ خدا از چه چیزی از پيامبران ميپرسد و چیزی که آنها به آن علم ندارند چيست؟

285. چرا در آيه 35 سوره بقره ميگويد:  يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ! بجای اينکه بگويد: أنت و زوجتک!

284. چرا خداوند در قرآن بجای اينکه بخود بگويد: " من"  ميگويد " او"! مثلاً ميگويد: هو الذی خلق!

283. در قرآن آياتی هست که به زن بعنوان زن و جنس مؤنث که با جنس مرد فرق ميکند نگاه ميکنند نه به عنوان انسان!

282. برخی از افراد، چهره های برجسته صدر اسلام را لعنت ميکنند. در اينگونه موارد چه بايد کرد؟

281. با توجه به اينکه بخشی از اسلام شريعت است که بايد در جامعه پياده شود، و همه مردم نيز مسلمان نيستند، آيا غير مسلمانان نيز ملزم به پايبندی به شريعت اسلام هستند؟

280. تفسير آيه 23 سوره توبة ( يا أيّها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءکم ... ) چيست؟

279. واژه "توحيد" به چه معنی است و توحيد شامل چه چيزهائی می شود؟

278. چرا در قرآن پروردگار شرق و غرب آمده ولی پروردگار شمال و جنوب نيامده است؟

277. کسانيکه لغو اعدام را مطرح ميکنند ميگويند که هر کسی يک هويت مستقل از خانواده خود است و بازماندگان مقتول حق تعيين تکليف قاتل را ندارند!

276. در جهان پيشرفته و متمدن امروزی با توجه به گستردگی دانش، اطلاعات، امکانات، تجربيات بشری، وجود اعلاميه جهانی حقوق بشر، و دهکده شدن جهان، قرآن و دين چه نقشی ميتواند در زندگی بشری و دهکده جهانی ايفا کند؟

275. از نظر علمی ثابت شده که مردگان دوباره زنده نمی شوند! در اينصورت امکان زنده شدن مردگان در روز قيامت چگونه می شود؟

274آيا در قرآن گفته شده که ديه زن نصف ديه مرد است؟

273. آيا نشوز در قرآن فقط در مورد زنان در آيه 34 سوره نساء آمده، يا اينکه بعنوان حق متقابل زن، از نشوز مردان نيز در قرآن صحبت شده است؟

272. در رابطه با پيدا شدن کشتی حضرت نوح، شبه ای که وجود دارد اينست که تاريخی که برای آن تخمين زده شده با مهاجرت آريائيها ( 6000 سال قبل ) و تمدنهای مصر و چين ( 8000 سال قبل ) که پيش از آن بوده جور در نميآيد. پرسش من در رابطه با تاريخ دقيق اين رويداد است.

271. يک نفر کمونيست که خدا را قبول ندارد ولی برای طبقه کارگر و تحقق جامعه سوسياليستی کار ميکند، و حتی در اين راه کشته نيز ميشود، آيا به بهشت ميرود؟

270. در قرآن گفته شده که گناهکاران به اندازه گناه خود مجازات ميشوند و به آنها ستم نمی شود، اما در آيه 38 سوره اعراف گفته شده که وقتی دسته آخر گناهکاران به جهنم داخل ميشوند ميگويند خدايا مجازات دسته اول را افزون کن و خداوند ميگويد برای هر کدام شما مجازات افزون هست ولی شما نميدانيد!

 269. با توجه به آيه قرآن که خدا اسلام را بر ساير اديان غالب خواهد گردانيد، آيا تعداد مسيحيان بيشتر است يا مسلمانان؟

268. آيا می توان بنامی يا به چيزی غير از خداوند سوگند خورد؟

267. در قرآن مشروب حرام نشده است، منبع حرام بودن مشروب در اسلام چيست؟

266. غُلام در قرآن به چه معنی است؟

265. چرا سوره بقره آيه 126 می گويد: « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَدًا آمِنًا...»، ولی سوره ابراهيم آيه 35 می گويد: «  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا...».

264. در قرآن « ربّ المشرق والمغرب: پروردگار مشرق و مغرب» ( شعراء 28) آمده، « ربّ المشرقين وربّ المغربين»: پروردگار دو مشرق و دو مغرب ( رحمان 17) آمده، و « ربّ المشارق والمغارب»: پروردگار مشرقها و مغربها» ( معارج 40). منظور چيست؟

263. چرا در قرآن کلمه نور مفرد آمده و کلمه ظلمات (تاريکيها) جمع؟

262. فقير و مسکين و محروم چه تفاوتی با هم دارند؟

261. بقولی پيامبر اسلام پيش از بعثت با يهوديان و مسيحيان ارتباط داشته و قرآن را از آنها ياد گرفته است، چگونه می توانيد بطلان اين گفته را ثابت کنيد؟

260. در رابطه با روز تولد عيسی مسيح اختلاف نظر هست، آيا روز تولد عيسی مسيح در قرآن آمده است؟

259. چرا سوره نمل دوتا " بسم الله " دارد؟

258. منظور از نجس بودن مشرکين چيست؟

257. در سوره اعراف آيه 82 و در سوره نمل آيه 56 گفته شده که جواب مردمش جز اين نبوده که آنها را از قريه خود برانيد که آنها مردمی هستند که از کار ما بيزاری می جويند، اما در سوره عنکبوت آيه 29 قرآن می گويد که مردمش به او پاسخی ندادند جز اينکه گفتند غضب خدا را برای ما بياور اگر راست می گوئی. اين دو جواب با هم يکی نيستند مخصوصا اينکه آيه ها گفته اند که جز اين جوابی نداده اند.

256. پيامبر اسلام چند تا دختر داشته است؟

255. در آيه 7 سوره آل عمران برخی پس از جمله: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ، وقف می کنند. و جمله به اين معنی می شود که تنها خداوند تأويل قرآن را می داند. برخی ديگر وقف نمی کنند، که جمله به اين معنی ميشود که هم خداوند و هم راسخون در علم، تأويل قرآن را می دانند. کدام قرائت درست يا درست تر است؟

254. آيا ترتيب سوره های قرآن در همه قرآنها يکی است؟

253. چرا در رابطه با تعداد آيات قرآن اختلاف نظر هست؟

252. من شنيده ام که کسيکه از روابط نامشروع بدنيا بيايد ارث نمی برد. آيا اين درست است؟

251. آيا در قرآن برای خداوند ضمير مذکر آمده است يا مؤنث؟

 

 

مقدمه

 هستی

ستارگان

منظومه شمسی

ماه و خورشيد

زمين

جو

کوهها

درياها

شب و روز
ابر - باران - تگرگ
درختان- ميوه ها

باد

جنين

بدن انسان

حيوانات حشرات پرندگان

اقوام

متفرقه

پيشبينی های قرآن

حيات

قيامت

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951

 
 
قـرآن
مـثـالـهـای قـرآن
حديث
انبياء
آيات خداوند
پوشاک و پوشش
واژه های کـلـیـدی قـرآن
حَرَج
در رابطه با سايت