عربی           انگليسی            سوئدی

  

350. آيا در قرآن اشاره ای به مسافرت انسان به فضا شده است؟

349. من تعريف کوتاه و روشنی از مسلمان می خواستم، که هنگام جنگ ميان مسلمانان بتوانم بدانم کدام مسلمان است و کدام نيست.

348. کلمه حافظ را حفظ کننده چيزی در درون يا از درون ترجمه کرده ايد، ولی در آيه ده سوره انفطار، حافظ برای بيرون از انسان آمده است!

347. آيا در مورد چند درجه گرم شدن دمای هوا و زيانهای آن، در قرآن اشاره ای شده است؟

346. فيلسوفی گفته پيدايش دين ناشی از نادانی انسان از علت حوادث طبيعی و در نتيجه رو آوردن وی به خدا يا خدايان بوده است!

345. منظور جعفر صادق از "ابو بکر دو بار مرا زائيد" چيست؟

344. چرا قرآن در جائی می گويد "مرة اُخری" و در جائی " تارة اُخری"، و هر دو بمعنی: بار ديگر، هستند.

343. چرا در اين سايت که خود را قرآن شناسی می نامد اشاره ای به شهادت ندا آقا سلطان نمی کند در حاليکه مسئله روز است؟ نظر شما در اين رابطه چيست؟

342. چرا خداوند فقط بنی اسرائيل را از زير حاکميت فرعون بيرون برد و بقيه مردم را نبرد و يا بجای بيرون بردن بنی اسرائيل، دستگاه فرعون را نابود نکرد؟

341. در آيه پنجاه و پنجم سوره آل عمران خداوند عيسی را از چه چيزی پاک کرده است؟

340. اصول دين و فروع دين چند تا است؟

339. معنی الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ، در آيه 191 سوره آل عمران چيست؟

338 شأن نزول آيه شصت و هفت سوره مائده: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، چيست؟

337. در آيه 78 سوره نساء می فرمايد خير و شر از طرف خداست ولی در آيه 79 خير را از طرف خدا و شر را از طرف انسان میداند، منظور چيست؟

336. آيه 54 سوره اعراف می گويد زمين و سيارات در شش دوره آفريده اما آيه 117 سوره بقره می گويد خداوند آفرينش را فوراً يا به عربی کن فيکون مي آفريند.

335. ما می گوئيم "عيسی مسيح" ولی در قرآن "مسيح" پيش از "عيسی" آمده است، چرا؟

334. برخی عقيده دارند شما وهابی هستيد يا از طرف آنها حمايت ميشويد.

333. در آيه 64 سوره فرقان از کسانيکه شبها را به پرستش خدا سپری ميکنند صحبت شده است. پرسش من اينست که آنها چگونه زندگی و امرار معاش ميکنند؟

332. در رابطه با کسيکه مي ميرد گفته ميشود: عمرش را به شما داد، يا بقيه عمرش برای شما باشد! می خواستم بدانم آيا اين مسئله در دين هست؟

331. دوست مسلمان من مسيحی شده و ميخواهد بداند نظر اسلام در مورد وی چيست؟

330. چرا در آيه 30 سوره يوسف، برای زنان فعل مذکر آمده است؟  وَقَالَ نِسْوَةٌ ...!

329. در آيه 30 سوره فرقان ميخوانيم در روز قيامت پيامبر از اينکه امت قرآن را مهجور گذاشتند به درگاه خدا شکايت می کند، به نظر می رسد اين موضوع با جواب سؤال 286 در تناقض است.

328. در پاسخ پرسش 319 آمده است که جهان در شش روز آفريده نشده است ولی در قرآن آيات "خلق السموات و الأرض في ستة أيام" وجود دارد. از جمله آيه 38 سوره ق!

327. چرا قرآن برخی جاها ميگويد "يهود" و برخی جاها ميگويد "بنی اسرائيل"؟

326. معنی آيه 109 سوره توبه (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ...) چيست؟

325. معنی " أَوَّل الْمُسْلِمِينَ" در آيه 12 سوره زمر چيست؟

324. شما گفتيد منت گذاردن جائی هست که فردی نتونه کاری را انجام بده، خوب اگر تغيير حکومت را همه ميتوانند انجام بدهند پس با اين حرف بنی اسرائيل هم بايد اين کار رو انجام ميدادند؟

323. به همه مطالب علمی قرآن پاسخ داده شده است!

322. مخاطبين آيه 110 سوره آل عمران عربها نيستند چنانکه شما گمان ميکنيد. مخاطبين آن همه مسلمانان و مؤمنين واقعی هستند. قرآن تبعيض قومی ميان انسانها قائل نمی شود بلکه آنرا رد ميکند.

321. در پرسش شماره يک آمده است که حوری اسم جنس است. من منبع ميخواستم.

320. واژه مذهب به چه معنی است و آيا در قرآن آمده است؟

319. قرآن در يکجا ميگويد آفرينش جهان شش روز بوده ولی در سوره فصلت آيات 9 تا 12 گفته 8 روز.

318. اين طور که از ترجمه آيه 145 سوره آل عمران بر ميآيد از ثبت شدن اجل در لوح الهی صحبت شده " کِتاباً مُؤَجَّلاً " در حالی که به نظر می رسد با عقيده شما در اين مورد که اجل وقت ثبت شده ای ندارد در تناقض است؟

317. چرا قرآن برخی جاها واژه ريح برای باد ميآورد و برخی جاها واژه رياح؟

316. معنی آيه 7 سوره انشراح " فأذا فرغت فانصب" چيست؟

315. در قرآن آياتی هستند که هدايت و ضلالت را بدست انسان ميدانند، و آياتی هم هستند که هدايت و ضلالت را بدست خداوند ميدانند! توضيحی در اين زمينه می خواستم.

314. در مورد آب زمزم تحقيق شده و ميگويند خيلی آلوده است!

313. آيا کسيکه کافر بشود حکم وی کشته شدن است؟ اگر نيست آيه ميخواستم.

312. آيا ميتوان برای برنده شدن تيم فوتبال دعا کرد و خدا کمک خواهد کرد؟

311. آيا کسانيکه به روز رستاخيز ايمان ندارند، روز رستاخيز قبول می کنند که الآن روز رستاخيز است؟

310. آيا واژه قوم شامل زن و مرد هر دو می شود؟ اگر نمی شود چرا قرآن مثلاً ميگويد قوم نوح، که شامل زن و مرد ميشود؟ و اگر می شود چرا در آيه 11 سوره حجرات واژه قوم را فقط برای مردان بکار برده است؟

309. آيا در زبان عربی مصدر اصل است و اسمها و فعلها از آن گرفته می شوند يا اسم است و مصدرها و فعلها از آن گرفته می شوند؟

308. آمين يعنی چه؟

307. مفهوم آيه 68 سوره انعام (و اذا رأيت الذين يخوضون فی آياتنا...) چيست؟

306. إنا لله و إنا اليه راجعون ( بقره 156) که هنگام درگذشت انسان خوانده ميشود، برگشت انسان بسوی خداوند چگونه است؟

305. اهل بيت يعنی چه؟

304. آيا کسيکه زن خود در رابطه جنسی با کسی ببيند، ميتواند او را بزند؟

303. آيا از نظر قرآن قلب جای تفکر است؟

302. خدا را فراموش کردند و خدا آنها را فراموش کرد، در آيه 67 سوره توبه به چه معنی است؟

301. چرا در آيه 275 سوره بقره برای واژه موعظة که مؤنث است فعل مذکر جاء آمده است؟

 

 

مقدمه

 هستی

ستارگان

منظومه شمسی

ماه و خورشيد

زمين

جو

کوهها

درياها

شب و روز
ابر - باران - تگرگ
درختان- ميوه ها

باد

جنين

بدن انسان

حيوانات حشرات پرندگان

اقوام

متفرقه

پيشبينی های قرآن

حيات

قيامت

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951

 
 
قـرآن
مـثـالـهـای قـرآن
حديث
انبياء
آيات خداوند
پوشاک و پوشش
واژه های کـلـیـدی قـرآن
حَرَج
در رابطه با سايت