عربی           انگليسی            سوئدی

  

250. آيا بمب اتم حرام است؟ پاکستان که يک کشور مسلمان است بمب اتم دارد!

249. در سوره صافات آيه 145 آمده است که ما يونس را در حالی که خسته بود به خشکی افکنديم اما در سوره قلم آيه 49 خداوند می فرمايد که اگر لطف پروردگارش نبود يونس نکوهش شده به خشکی افکنده ميشد. آيا نوعی دوگانگی در اين آيات نيست؟

248. چرا قرآن در آيه 1 سوره اخلاص يگانگی خداوند را با واژه "احد" بيان می کند ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، ولی در آيه 163 سوره بقره با واژه "واحد"، (وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)؟

247. در مناطق قطبی روزهائی از سال اوقات عشاء و مغرب و صبح ندارد. نمازهای روزانه را چگونه بايد خواند؟

246. در سوره غافر آيه 11 منظور از دو بار ميراندن و و دو بار زنده کردن چيست؟

245. در باره جنگ مسلمانان با بنی قريظه که يهودی بودند، برخی می گويند در آنجا مسلمانان نسل کشی کرده اند! مختصراً در رابطه با اين حادثه توضيح دهيد.

244. با توجه به اينکه معنای رسول و نبی متفاوت است، چرا پيامبر در سوره احزاب آيه 40 خاتم النبيين ناميده شده است؟

243خداوند در آيه 15 سوره شعراء با موسی و برادر وی هارون صحبت می کند ولی بجای ضمير (کُما) برای دو نفر، برای آنها ضمير جمع (کُم) آورده است. چرا؟

242. در آيات 20 و 21 سوره نمل، مجازات هدهد بخاطر غائب بودن سنگين بنظر می رسد!

241. قرآن در آيه هشتم سوره بلد می گويد: أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ: آيا ما برای او دوتا چشم قرار نداديم؟ اينکه انسان دوتا چشم دارد چيزی است که همه می دانند و می بينند! چه ضرورتی دارد که قرآن بگويد برای انسان دوتا چشم قرار داده شده است؟

240. در آيه آخر سوره رعد، منظور از کسيکه علم کتاب دارد کيست؟

239. پيامبر اسلام می گويد: بهترين شما کسی است که با خانواده خود خوب باشد. اما ما کسانی را می بينيم که با خانواده خود مشکلات و اختلاف نظر دارند ولی با مردم خوب هستند و انسانهای خوبی هستند! پس اين جنبه خوبی اجتماعی آنها چه می شود؟

238در پاسخ به پرسش شماره 1 گفته ايد "حوری" اسم جنس است و به زن و مرد هر دو اطلاق ميشود، ولی در سوره الرحمان آيات 56 و 58 ضمير "هُـنّ " (که ضمير جمع مؤنث است) بکار برده شده است.

237. چرا قرآن ميوه را پيش از گوشت می آورد؟

236. آيه 39 سوره نور به چه معنی است؟ و منظور از اين تشبيه چيست؟

235. قرآن می گوید خداوند ستارگان را برای زيبائی آسمان برای انسان آفریده و برای راهيابی مردم توسط ستاره ها آفريده است ولی علم می گوید ستارگان صدها هزار سال و میلیونها سال پیش از پيدايش انسان وجود داشته اند؟

234. آيا از نظر قرآن انسان حتماً بايد ازدواج کند؟

233. چرا قرآن در آیه 9 سوره جمعه می گويد هنگاميکه برای نماز جمعه فراخوان داده میشود بيع را رها کنيد و چرا نگفته تجارت را رها کنید؟

232. در رابطه با ‏ظلمات ثلاث (ظلمتهاى سه گانه) در آيه 6 سوره زمر: ...‏ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث‏..، تفسير ديگری نيز هست مبنی بر اينکه آن تاريکيهای سه گانه: ظلمت شكم مادر ، و ظلمت رحم ، و مشيمه ( كيسه غشائی دور جنين) مى باشد.

231. واژه صابرين در آيه 177 سوره بقره بنابر سياق آيه می بايست صابرون باشد، چرا به صابرين تبديل شده است؟

230. آيه شماره 11 سوره نساء سهم يك دختر را نصف ارثيه تعيين مي كند و ازطرفي به عنوان يك قانون كلي اعلام مي كند سهم پسر دو برابر سهم يک دختر خواهد بود بنا براين اگر ورثه يك پسر بعلاوه والدين ميت باشند آن گاه تمام ارث به همان يك پسر مي رسد( چون دو برابر نصف كه سهم يك دختر است مي شود كل) پس سهم والدين از كجا تأمين مي شود؟ 

229. تفسير آيه 9 سوره ضحی: فاما اليتيم فلا تقهر چيست؟

228گفته می شود که زن از زمين ارث نمی برد. آيا اين قانون قرآن است؟

227در سوره واقعه آيه 7 می گويد که در روز قيامت مردم سه دسته می شوند اما در سوره بلد آيات 18 و 19 و در سوره زلزله آيات 7 و 8  تنها دو گروه را می شمارد.

226. آيا می شود برای تماشای اعدام کسی رفت و صحنه اعدام را تماشا کرد؟

225. چرا در سوره آل عمران آيات 42 و 45 از فرستادن چندين فرشته پيش مريم صحبت می شود اما در سوره مريم آيه 17 تا 21 تنها از يک فرشته صحبت می کند؟

224. نوشته ايد منظور از هفت سماء طبقات جو است، اما آيه 15 و 16 سوره نوح می گويد: آيا نمی بينيد خداوند چگونه هفت آسمان را طبقه طبقه آفريد و ماه را در آنها تابان و خورشيد را چراغی فروزان قرار داد. اينجا اگر منظور طبقات جو است چرا می گويد ماه را در آنها تابان و خورشيد را در آنها چراغی فروزان قرار داد؟ 

223آیا درست است که مردان مسلمان می توانند زنان کافری را که همسر دارند و در جنگ به غنیمت مسلمانان در میآیند به همسری خود بگیرند؟ و آيا آيه 24 سوره نساء در اين رابطه است؟

222. در جواب پرسش شماره 202 راجع به "صلاة وسطی"  نوشته ايد منظور نماز جمعه است، در حاليکه در نظرات ديگر، از آن به عنوان نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب يا عشاء نيز ياد شده است.

221. معنی آيه 97 سوره توبه چيست؟

220. در مناطق شمالی کره زمين که تابستانها روزها خيلی طولانی است و يا مدتی اصلا شب نمی شود، برای روزه گرفتن چه بايد کرد؟

219. کسانی گفته اند که آيه: لا اکراه فی الدين ...(بقره: 265) مربوط به زمانی است که مسلمانان قدرت نداشته اند و پس از به حاکميت رسيدن آنها اين آيه منسوخ شده است.

218. آيا حرف کاف در واژه کمثله در جمله «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » در آيه 11 سوره شوری زيادی است؟

217. در آيه 7 سوره حج قرآن می گويد روزهای خدا برابر 1000 سال شما است، همينطور در آيه 5 سوره سجده قرآن می گويد روزهای خدا برابر 1000 سال شما است، ولی در آيه 4 سوره معارج می گويد روزهای خدا برابر 50000 سال شما است، چرا اينطور است؟ آيا روز خدا معادل 1000 سال زمينی است يا 50000 سال؟

216. با استبداد دينی چه بايد کرد؟

215. آيا دو همسری که با هم مشکل دارند می توانند مسائل و مشکلات زندگی زناشوئی شخصی خود را با روانشناسان يا مشاوران اجتماعی و غيره در ميان بگذارند که مسائل خود را حل کنند؟

214. چرا برخی از مسلمانان می گويند: "اللهم صلّ علی محمد و آل محمد" و برخی ديگر می گويند: "اللهم صل و سلم عليه"؟ و کدام درست يا درست تر است؟

213. اسلام بنياد گرائی و اسلام مترقی و اسلام معتدل و اسلام انقلابی چه تفاوت هائی با هم دارند و نمونه آنها کدام جريانات هستند؟

212. با توجه به اینکه همه ما از یک پدر و مادر هستیم، فرزندان بشر اولیه چگونه با یکدیگر ازدواج کرده و به ازیاد نسل پرداخته اند؛ مگر نه این که آنها خواهر و برادر بوده اند؟

211. نمای گور چگونه باید باشد؟

210. چرا قرآن در سوره انشقاق آیه 10 می گوید روز رستاخیز کارنامه زیانکاران از پشت کمر داده میشود، ولی در سوره حاقه آیه 25 می گوید از سمت چپ داده می شود؟

209. آیا "علماء وارثین انبیاء هستند" از سخنان پیامبر است؟

208. تفسیر آیه 148 سوره نساء ( لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ ...) چیست؟

207. کسانی معتقدند که دین برای زندگی ضروری نیست، آنها وجدان یا اخلاق یا علم و یا مواردی از این قبیل را کافی می دانند.

206. كلمه رجم و كلماتي ديگر كه معناي سنگسار را مي دهند، در كدام آيات و سوره قرآن آمده اند؟ من ديده ام كه بعضی از اين آيات درباره پيامبرانی نظير نوح و ابراهيم مطرح شده است.

205. در قران نوشته شده هیچکس بجز خدا نمی تواند آینده را پیش بینی کند اما پیش گویان مصری تولد موسی را پيش بينی کردند.

204. چرا واژه مبذر فقط یک بار در قرآن آمده ولی واژه مسرف بارها بکار رفته است؟

203. فرق اداء (ادا نمودن) و وفی (وفی نمودن) چیست؟

202. منظور از صلاة وسطی (نماز میانی) در آیه  238 سوره بقره کدام نماز است؟

201. در آیه 10 سوره احزاب رسیدن دلها به گلوها آمده است. منظور چیست؟

 

 

مقدمه

 هستی

ستارگان

منظومه شمسی

ماه و خورشيد

زمين

جو

کوهها

درياها

شب و روز
ابر - باران - تگرگ
درختان- ميوه ها

باد

جنين

بدن انسان

حيوانات حشرات پرندگان

اقوام

متفرقه

پيشبينی های قرآن

حيات

قيامت

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951

 
 
قـرآن
مـثـالـهـای قـرآن
حديث
انبياء
آيات خداوند
پوشاک و پوشش
واژه های کـلـیـدی قـرآن
حَرَج
در رابطه با سايت