صفحه نخست          عربی           انگليسی            سوئدی

 

474. پرسش: در داستان تکامل گفته ميشود که زرافه در اصل آهو بوده، گردن خود را برای خوردن از درختان در طول ميليونها سال بلند کرده و کشيده و به زرافه تبديل شده است. نظر دين در اين زمينه چيست؟

پاسخ: زرافه می تواند از آهو آمده باشد ولی دليل آن نمی تواند بلند کردن و کشيدن گردن برای خوردن از درختان باشد. چون تفاوت زرافه و آهو فقط در گردن آنها نيست.

 و تنها آهو نيست که گردن خود را برای خوردن بلند ميکند. زرافه نيز تنها حيوان گردن بلند نيست بلکه حيوانات ديگری مانند اسب نيز گردن بلند هستند در حاليکه از زمين می خورند و طبق اين منطق ميبايست رفته رفته کوچک شده حالا سينه خيز راه بروند. دليلی نيز وجود ندارد که آهو فقط يکبار در گذشته به زرافه تبديل بشود. آهو از زمين هم می خورد، چرا رفته رفته کوچک نشده سينه خير راه برود!

نظر دين چيست؟ نظر دين اينست که هستی و هر چه در آن هست آفريده خداست صرف نظر از اينکه هر موجودی به چه شيوه ای آفريده شده باشد. مثلا ميمون و انسان را خداوند آفريده است صرف نظر از اينکه انسان تکامل يافته ميمون باشد يا نباشد. اگر بود خداوند آنرا تکامل داده و اگر نبود باز هم خالق هردو خداست.

آيه بيستم سوره عنکبوت می گويد: " قُل سِيرُوا فِي الأَرض فَانظُرُوا کَيفَ بَدَأَ الخَلقَ ...": بگو: برويد در زمين ببينيد حيات را چگونه آغاز کرد ...". طبق اين آيه شيوه آغاز آفرينش حيات برای انسان قابل شناخت است و انسان آن را خواهد شناخت، و اينکه آفرينش حيات چيز مشترکی برای همه موجودات زنده است، ولی اينکه چگونه تکامل پيدا کرده و چگونه جانواران متنوع شده اند قرآن آنرا مطرح نکرده است. و دلايلی که محققين ميآورند صرفا نظرات شخصی است چيزهائی از آن ميتواند درست باشد و ميتواند نباشد. 

5 دی ماه 1397     25/12/2018

           قـبـلـی        بـعـدی

 

 
 

مقدمه

 هستی

ستارگان

منظومه شمسی

ماه و خورشيد

زمين

جو

کوهها

درياها

شب و روز
ابر و باران و تگرگ
درختان و ميوه ها

باد

جنين

بدن انسان

حيوانات حشرات پرندگان

اقوام

متفرقه

پيشبينی های قرآن

حيات

قيامت

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951

 
 
قـرآن
مـثـالـهـای قـرآن
حديث
انبياء
آيات خداوند
پوشاک و پوشش
واژه های کـلـیـدی قـرآن
حَرَج
در رابطه با سايت