عربی           انگليسی            سوئدی

 

466. پرسش: گفته می شود که يکی از مبلغان اسلام نزديک به 30 ميليون عضو و پيرو در صفحه اينترنتی خود دارد. آيا اين چيز معقولی است؟

پاسخ: ( کسانيکه ما آنها را مبلغان اسلام (داعية اسلامی) می دانيم در واقع مبلغان اسلام نيستند بلکه معلم اسلام هستند. مبلغ اسلام کسی است که غير مسلمانان را به اسلام دعوت می کند و کسيکه اسلام را به مسلمان درس می دهد معلم اسلام است نه مبلغ اسلام.)

چنانچه کسی نزديک به 30 ميليون عضو و پيرو دارد، و اين أعضاء طبعا کودکان، پيران و ناخوانايان نيستند بلکه جوانان دانا هستند. در اين صورت طبق آيه 286 سوره بقره که ميگويد: «"...لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا  ...": خداوند از کسی بيش از توانائی او نمی خواهد»، بمعنی: خداوند از هر کسی به اندازه توانائی او می خواهد، صاحب آن صفحه مسؤوليتهای بزرگی بردوش دارد که می بايست به آنها اقدام کند، مثلا آزاد سازی قدس. اگر نکند مانند قارون می ماند که اموال زيادی به او داده شد ولی آنرا برای نمايش دادن و برتری بر ديگران بکار گرفت. و اگر او اقدامی برای کار خيری نمود ولی پيروان پاسخی ندادند، در اينصورت اين شمار بزرگ از اعضاء و پيروان چه فايده ای دارد؟

امّا از نظر صحت اين شمار بزرگ از اعضاء و پيروان، طبعا اين شمار در حال حاضر شمار بسيار بزرگی است، و غير معقول و غير قابل باور. من گمان ميکنم اين شمار بزرگ ساخت اطلاعات دولتها باشد برای حمايت از نوعی خطاب دينی که خود آنها می خواهند. می خواهند به ديگران بگويند ببينيد، اکثريت و شمار بزرگ مسلمانان اين نوع خط مشی و خطاب دينی را قبول دارند.

    11 شهريور 1397

           قـبـلـی        بـعـدی

 

 

مقدمه

 هستی

ستارگان

منظومه شمسی

ماه و خورشيد

زمين

جو

کوهها

درياها

شب و روز
ابر و باران و تگرگ
درختان و ميوه ها

باد

جنين

بدن انسان

حيوانات حشرات پرندگان

اقوام

متفرقه

پيشبينی های قرآن

حيات

قيامت

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951

 
 
قـرآن
مـثـالـهـای قـرآن
حديث
انبياء
آيات خداوند
پوشاک و پوشش
واژه های کـلـیـدی قـرآن
حَرَج
در رابطه با سايت