Engelska       Persiska       Arabiska

 

Universum

Universums uppkomst

 51:47) "Och rymden byggde vi den med speciell kraft, och det är vi som ständigt utvidgar den"!

Ordet "Samae" betyder: vad som ligger ovan, (vad som ligger ovanför vår huvud eller inte ligger på marken) - och den översta delen av allting kallas för "des samae", och den nedersta delen kallas för des jord (des mark).

Först har man kallat trädet för Samae för att det står ovanför, sedan kallat  man växter för Samae, för att träd är växt, eller man kallat växter för Samae för att den står ovanför marken.

Ordet "Samae" i versen är använt med betydelsen rymden, antingen i bildlig betydelse, vilket innebär rymdens innehåll, eller i riktig betydelse, vilket innebär att rymden och innehållet är med varandra och att rymd utan rymdsinnehåll inte existerar.

 

Versens punkter: 1) Universum utvidgar sig ständigt. 2) Universum byggdes med speciell kraft.

 

1) Universum utvidgar sig ständigt:

När ljuskällan närmar sig spektrum trycks ljusvågorna ihop och de mörka linjerna i spektrumet skiftar mot blått;  och när ljuskällan rör sig bort skiftar de mörka linjerna mot rött.

När man studerar spektra från stjärnor i galaxer som ligger långt bort ser man att spektrallinjerna inte ligger på de platser där de "borde vara" utan är förskjutna åt spektrats röda sida. Det betyder att galaxerna  hela tiden rör sig bort från oss, och att universum ständigt utvidgar sig.

 

2) Universum byggdes med speciell kraft:

Att universum utvidgar sig ständigt innebär det att om man går bakåt i tiden galaxerna närmar sig och närmar sig, tills all materia samlas i enda klump. Och resultatet blir det att all materia en gång fanns samlad i en enda "klump" och exploderas (något som Koranen kallar för speciell kraft).

Universums öde

21: 104) "Den dag, då vi rullar ihop rymden och samlar den lik som man rullar ihop en skriftrulle, ska vi återvända den som vi började den i början av skapelsen"!

 

Versens punkter: 1) universum ska rulla ihop lik som man rullar ihop en skriftrulle . 2) universum har i början varit samlad.

 

1) universum ska rullas ihop lik som man rullar ihop en skriftrulle:

I framtiden (om några miljarder år), drar universum till sig. Galaxerna rullar sig ihop och suger sitt material och suger varandra. Till slut all material och energi sugs ned i ett svart håll. Och det innebär att universum är format som ytan av en ballong.

2) Universum har i början varit samlad:

 Att rulla ihop universum och samla det och återvända det som det var i början (som versen säger), innebär det att all material och energin har i början varit samlade i en klump.

 

Föregående: inledning        Nästa: Stjärnorna

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951