Första sidan            Engelska       Persiska       Arabiska

 

Regn -moln - hagel och vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

 Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden  Atmosfären

  Bergen      Haven

Natt och dag

Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

 Vindarna    Fostret

Människokroppen
Djur- insekter och fåglarna
Nationer   Diverse
Koranens förutsägelser

 Livet 

Uppståndelsensdag

 
 
 
100 - 1
200 - 101
300 - 201
400 - 301
500 - 401
600 - 501
700 - 601
800 - 701