Engelska       Persiska       Arabiska

 

 

Människokroppen

 

Kroppens försvarare

86: 4 "Varje levande varelse har sannerligen försvarare"!

Ordet ”nafs” betyder det liv och medvetandet i den levande varelsen, som känner sina känslor och driter och uttrycker sig själv "jag". När den dör kroppen dör och när kroppen dör, dör den. Ordet "nafs" i versen är i bildlig betydelse, och använt istället för kroppen. Det vill säga kroppen skyddas och resultatet blir det att den levande varelsen i kroppen ("nafs") skyddas. (Om ordet "själ" i svenskan  har samma mening som ordet "nafs" i arabiskan, så motsvarar det. Annars har man ordet "rooh" i arabiskan och Koranen som motsvarar ordet "själ" i svenskan).

Ordet "hafez" är subjekt och kommer från infinitivet "hefz". ”Hefz” betyder att skydda eller beskydda eller vakta eller bevara eller försvara eller gardera något inne eller inuti. "Hafez" som är subjekt betyder den som skyddar eller beskyddar eller vaktar eller bevarar eller försvarar eller garderar något inne eller iuti.

 

Versens punk: Varje levande varelse har försvarare:

Kroppen har immunsystem. Dess celler patrullerar genom kroppen eller ligger och väntar på speciella platser beredda på att ta hand om inkräktande organismer och främmande.

Benmärgceller från människa sedda i ljusmikroskop. I benmärgen produceras många miljoner celler per minut för export till övriga delar i kroppen. Cellerna är 0,01- 0,03 mm i diameter i naturlig storlek.

Som versen säger skyddas kroppen mot sjukdommar och döden, och resultatet blir det att det levande varelsen i kroppen "nafs" skyddas.

 

Föregående:   Fostret        Nästa: Djur- insekter och fåglarna

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951