Första sidan            Engelska       Persiska       Arabiska

 

Människokroppen

 

Kroppens försvarare

86: 4 "Varje levande varelse har sannerligen försvarare"!

Ordet ”nafs” betyder det liv och medvetandet i den levande varelsen, som känner sina känslor och driter och uttrycker sig själv "jag". När den dör kroppen dör och när kroppen dör, dör den. Ordet "nafs" i versen är i bildlig betydelse, och använt istället för kroppen. Det vill säga kroppen skyddas och resultatet blir det att den levande varelsen i kroppen ("nafs") skyddas. (Om ordet "själ" i svenskan  har samma mening som ordet "nafs" i arabiskan, så motsvarar det. Annars har man ordet "rooh" i arabiskan och Koranen som motsvarar ordet "själ" i svenskan).

Ordet "hafez" är subjekt och kommer från infinitivet "hefz". ”Hefz” betyder att skydda eller beskydda eller vakta eller bevara eller försvara eller gardera något inne eller inuti. "Hafez" som är subjekt betyder den som skyddar eller beskyddar eller vaktar eller bevarar eller försvarar eller garderar något inne eller iuti.

 

Versens punk: Varje levande varelse har försvarare:

Kroppen har immunsystem. Dess celler patrullerar genom kroppen eller ligger och väntar på speciella platser beredda på att ta hand om inkräktande organismer och främmande.

Benmärgceller från människa sedda i ljusmikroskop. I benmärgen produceras många miljoner celler per minut för export till övriga delar i kroppen. Cellerna är 0,01- 0,03 mm i diameter i naturlig storlek.

Som versen säger skyddas kroppen mot sjukdommar och döden, och resultatet blir det att det levande varelsen i kroppen "nafs" skyddas.

 

Föregående:   Fostret        Nästa: Djur- insekter och fåglarna

 

 

 

Inledning

 Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden  Atmosfären

  Bergen      Haven

Natt och dag

Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

 Vindarna    Fostret

Människokroppen
Djur- insekter och fåglarna
Nationer   Diverse
Koranens förutsägelser

 Livet 

Uppståndelsensdag

 
 
 
100 - 1
200 - 101
300 - 201
400 - 301
500 - 401
600 - 501
700 - 601
800 - 701