Engelska       Persiska       Arabiska

 

Diverse

Järnet

57: 25 "...och vi sände ner järnet, det innehåller för mycket kraft, och människor har nytta av det".

Infinitivet "enzal" betyder att flytta något från ett högre ställe eller en högre nivå till ett lägre. Och det kan motsvara några ord och meningar i svenskan, exempelvis: "att sända ner", "att dra ner", "att förkorta (höjden)", "att sänka",  ... Och i versen betyder "att sända ner".

 

Versens punkter: 1) Järnet är nedsänt. 2) Järnet innehåller för mycket kraft (energi).  3) Människor har nytta av järnet.

 

1) Järnet är nedsänt:

Väte är det enklaste och vanligaste grundämnet i universum, de andra grundämnen tillverkas i stjärnor och järnet tillverkas i de jätte stora stjärnorna .

1) När gravitationskollapsen i stjärnans centrum höjer temperaturen till mer än 170 miljoner grader börjar en ny serie fusioner. Heliumkärnor smälter samman till tyngre grundämnen, i första hand kol och syre.

2) När gravitationssammandragningar höjer temperaturen hos kolet i centrum till 700 miljoner grader börjar fusionen omvandla kol till neon och magnesium (guldfärgar). Fusioner vid lägre temperaturer i lagren utanför fortsätter att omvandla helium till kol och väte till helium.

3) När temperaturen i centrum av kärnan når 1,5 miljard grader börjar neonatomer smälta samman och ge mera syre och magnesium (gult).

4) När temperaturen stiger över två miljarder smälter de tetast sammanpackade syreatomerna samman till kisel och svavel (vitt). Dessa grundämnen omges nu av koncentriska  skal av syre, neon, kol, helium och väte

5) Det ökade trycket från kollapsen driver upp temperaturen över tre miljarder grader och omvandlar kisel och svavlet  i mitten av det krympande centret  till en tätt hoptryckt sfär av järn (silverfärgad), som är på ungefär 1,44 solmassor. På grund av järnets kärnstruktur, som inte tillåter atomerna att smälta samman till tyngre ämnen, är detta den sista reaktion som kan inträffa i stjärnans innersta.

6) När fusionen i de innersta delarna av stjärnan upphör börjar den sista fasen av gravitationskollapsen. Stjärnans inre järnkärna drar ihop sig med en hastighet på närmare70000 kilometer i sekunden, vilket är cirka en fjärdedel av ljushastigheten. Temperaturen stiger till 100 miljarder grader på samma sätt som om en himlakropp av jordens storlek skulle packas samman i en sfär som är blott 15 kilometer i diameter. Järnkärna är så sammantryckta att de smälter ihop. Den otroliga hetan producerar enorma mängder neutronet, som är tillfälligt instängda i stjärnans mitt. Materian i den har nu nått den punkt som fysikerna kallar "maximal komprimering", och kan inte tryckas samman ytterligare. Repulsionskrafterna mellan kärnorna blir större än gravitationskraften.

 

7- Rekylen från centrum slungar ut materia från stjärnans mitt i en tryckvåg, som väller fram genom kisellagret, värmer det och smälter samman en del av dess kärnor till radioaktiva isotoper av nickel och andra tyngre grundämnen. Explosionsvågen fortsätter att skapa nya ämnen när den färdas ut genom lagren.

tillverkas järnet i de jätte stora stjärnorna där temperaturen är över 3 miljarder grader varm, och med stjärnans explosion sprids det i rymden. Och så har  järnet kommit till jorden.

 

2) Järnet innehåller för mycket kraft (energi):

En järnatom har 26 protoner, 30 neutroner och  26 elektroner. När järnet tillverkas förbrukar det all den energi som finns i stjärnans centrum, i stället för att frigöra energi (något som andra grundämnen gör när de tillverkas). Det krävs mer än fyra gånger av den energi som finns i solsystemet för att kunna skapa en järnatom! så som versen säger järnet innehåller för mycket kraft.

 

3) Människor har nytta av järnet:

Den nyttan alla människor har av järnet är det att i hemoglobin i blodet hos människor och många djur finns det järnatom.

 

Föregående:  Nationer       Nästa: Koranens förutsägelser

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951