Engelska       Persiska       Arabiska

 

Bergen

Molnen och bergens livscykler

27: 88) "Och du ser bergen och tror att de är fasta, men de kommer och går som molnen gör"!

Verbet "tammorro" kommer från infinitivet ”morur”. "Morur" betyder att komma och gå (eller att komma och fortsätta gå). Man kallar trafiken "morur" för att trafiken är: kommande och gående fordon och människor. "Morur" kan motsvara bl.a: att passera, att gå förbi.

 

Versens punkt: bergen kommer och går som molnen gör:

Hur molnen kommer och går?

Solvärmen värmer vattnet på jorden och lyfter upp vattenångan i atmosfären. Vattenångan kallnar och omvandlas till moln. Molnen omvandlas till droppar och regnar tillbaka till jorden.

Hur bergen kommer och går?

Bergen bildas antingen när jordskorpan trycks upp i stora veck eller pressas upp eller ner i block eller av vulkaner. Bergen vittrar sönder till jord som förs ner i bäckarna, ut i åarna och ända ut i haven. Efter hundratusentals år eller miljoner år försvinner bergen, och det bildas nya berg på andra ställen. Och det finns berg som samtidigt som vittrar sönder pressas de upp.

 Som Koranen säger bergen och molnen har likadana livscykler.

 

Föregående:   Atmosfären       Nästa: Haven

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951