Första sidan            Engelska       Persiska       Arabiska

Bergen

Molnen och bergens livscykler

27: 88) "Och du ser bergen och tror att de är fasta, men de kommer och går som molnen gör"!

Verbet "tammorro" kommer från infinitivet ”morur”. "Morur" betyder att komma och gå (eller att komma och fortsätta gå). Man kallar trafiken "morur" för att trafiken är: kommande och gående fordon och människor. "Morur" kan motsvara bl.a: att passera, att gå förbi.

 

Versens punkt: bergen kommer och går som molnen gör:

Hur molnen kommer och går?

Solvärmen värmer vattnet på jorden och lyfter upp vattenångan i atmosfären. Vattenångan kallnar och omvandlas till moln. Molnen omvandlas till droppar och regnar tillbaka till jorden.

Hur bergen kommer och går?

Bergen bildas antingen när jordskorpan trycks upp i stora veck eller pressas upp eller ner i block eller av vulkaner. Bergen vittrar sönder till jord som förs ner i bäckarna, ut i åarna och ända ut i haven. Efter hundratusentals år eller miljoner år försvinner bergen, och det bildas nya berg på andra ställen. Och det finns berg som samtidigt som vittrar sönder pressas de upp.

 Som Koranen säger bergen och molnen har likadana livscykler.

 

Föregående:   Atmosfären       Nästa: Haven

 

 

 

 

Inledning

 Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden  Atmosfären

  Bergen      Haven

Natt och dag

Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

 Vindarna    Fostret

Människokroppen
Djur- insekter och fåglarna
Nationer   Diverse
Koranens förutsägelser

 Livet 

Uppståndelsensdag

 
 
 
100 - 1
200 - 101
300 - 201
400 - 301
500 - 401
600 - 501
700 - 601
800 - 701