Engelska       Persiska       Arabiska

 

Atmosfären

 

41: 10-12) "Och Han (Gud) gjorde bergen i henne (i jorden) av dess yta, och gjorde inre den produktiv och bestämde dess tillgångar på fyra dagar (perioder), något som alla har nytta om det - Sedan vände han sig till atmosfären som var rök, och sa till den och till jorden kom med varandra (samarbeta) villigt eller ovilligt! De sa: vi kommer (samarbetar) villigt! Så gjorde Han den 7 atmosfärer (7 lager) på två dagar (perioder) och uppenbarade i varje atmosfär dess uppgift".

67: 3) "Den Gud som skapade sju atmosfär på varandra".

 

Ordet "Samae" betyder: vad som befinner sig ovan, (vad som ligger ovanför vår huvud eller inte ligger på marken) - och den översta delen av allting kallas för "des samae", och den nedersta delen kallas för des jord (des mark).

Först har man kallat trädet för Samae för att det står ovanför vår huvud, sedan kallat växter för Samae, för att träd är växt, eller man kallat växter för Samae för att den står ovanför marken. Ordet "samae"  i verserna är använt med betydesen atmosfär.

 

Versernas punkter: 1) Uratmosfären har varit i rökform och på två dagar (två perioder) blivit som den är. 2) Atmosfären består av 7 lager på varandra och var och en har sin egen uppgift (er). 3) Atmosfären och jorden samarbetar.

 

1) Uratmosfären har varit i rökform och på två dagar (två perioder) blivit som den är:

Den första atmosfären (första atmosfärperioden):

Efter det svalnade jorden och bildades en tunn skorpa och stelnades och bergen bildades,  hade jorden haft ett tjock lager av gaser (har varit i rökform) som de jätteplaneterna som ser ut idag. I det förflutna förlorade jorden undan för undan en stor del av denna ursprungsatmosfär.  Kanske brändes den bort under en priod av intensiv solaktivitet. Denna teori stöds av det faktum att man endast finner spår av ädelgaser som exempelvis neon och xenon i vår atmosfär trots att de är relativt rikligt förekommande i kosmos.

 

Den sekundära atmosfären:

I de kosmiska gasernas ställe  utvecklades en sekundär atmosfär och denna kom från jorden själv (som versen säger). En intensiv vulkanisk aktivitet förekom. Under denna mycket aktiva period utsöndrade berggrunden stora mängder gaser, bland andra kväve, ammoniak, kolmonoxid, koldioxid, metan och vattenånga. När tempraturen hade sjunkit kondenserades vattenånga i atmosfären och föl som regn och skapade grunda sjöar och hav. I dessa vatten på större djup än 10 m (undre gränsen för nedträngande skadlig ultraviolett strålning), utveklades de första primitiva växterna. Växterna avgav syre - en biprodukt vid fotosyntesen - till atmosfären. I luften bröts syremolekyler (02) av den ultravioletta strålningen ned till enkla atomer (0), och vissa av dessa atomer kombinerades med syremolekyler och bildade ozon (03).

Funaruler avger en blandning av gaser - bland andra kväve, ammoniak, kolmonoxid och metan - i en sammansättning som man tror liknar den som avgavs av berggrund och vulkaner tidigt i jordens historia.

 

2) Atmosfären består av 7 lager på varandra och var och en har sin egen uppgift (er):

Koranen delar atmosfären i 7 lager enligt deras uppgifter. Den kan mena som nedanstående:

 

1) Troposfären: Det är det lägsta av lagren i atmosfären och det är väderlagret, (moln, regn, vind, dimma och snö befinner sig i det här lagret).

 

2) Stratosfären: det är ett lugnt lager och nästan tom av vattenånga och moln. Det hindrar vindarna att sprida sig i Troposfären, och det är bra för flygning.

 

3) Ozonsfären: Det absorberar effektivt skadlig ultravioletta strålar från solen och skyddar levande varelser på jorden.

 

4) Mesosfären: I det här lagret brinner meteorer upp och splittras.

 

5) Jonosfären: genom solens joniserande verkan bildas fyra elektrisk ledande skikt i det här lagret, som reflekterar radiovågor både från solen och från radiosändare på jorden.

 

6) Termosfären:  Det absorberar starka ultravioletta strålar från solen. Och i det här lagret laddas partiklarna.

 

7) Exosfären: Innehåller mindre molekyler och partiklar, de kan röra sig snabbt. Lätta molekyler och partiklar kan uppnå flykthastighet och lämna jorden, något som är nödvändigt. En del satelliter rör sig i det här  lagret.

 

 

3) Atmosfären och jorden samarbetar:

co2 löser sig i regnvattnet, där det bildar en svag syra. när regnet faller på marken och blir till floder, löser syran jordens berg.  co2  i vattnet blir nu till bikarbonat som spolas ut i havet.

 

Boskap producerar den effektiva växthusgasen metan. Risfält avger också metan.

 

Tundran tar co2  från luften och vid smältning avger metan och co2 till luften.

 

 

 

I dagsljus tar växter upp co2 ur atmosfären och omvandlar den till syre. På natten förbrukar växterna syre och avger co2 . Växterna använder också co2 för att göra växtdelar av. Denna co2 friges när växterna dör och ruttnar. Djur och människor tar syre från luften och utandas co2.

 

Havet suger upp stora mängder co2 ur luften och avger vattenånga och en del av co2 vid evaktorn.

 

Föregående: Månen och solen     Nästa: Jorden

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951