Engelska       Persiska       Arabiska

 

 

456. Frågan: Vad är Islams åsikt om att resa bakåt i tiden och besöka människor som levde före oss?

 

Svaret: Att resa bakåt i tiden betyder bl. a. att framtida människor kommer till vår tid. När de kommer till oss informerar de oss om vad som hänt i framtiden. I så fall är framtiden inte längre dold, osynlig och okänd för oss, medan framtiden enligt Koranen är dold, osynlig och okänd, och ingen vet något om den utom GUD. Därför bör det vara något omöjligt att resa bakåt i tiden, ur Islams synpunkt.

 

 Att resa bakåt i tiden och träffa folk vetenskapligt sett och när det gäller verkligheten.

När framtida människor kommer till oss och informerar oss om vad som hänt i framtiden, undviker vi de händelser som vi inte vill ha. Då har man en tid med två olika händelser, och det är något omöjligt. Exempelvis säger de till oss att den första Januari 2050 har jordbävningen dödat tusentals av invånarna i staden. När det blir första Januari 2050 lämnar invånarna staden och ingen omkommer. I så fall har man en gång den första Januari som tusentals omkommit i den av jordbävningen, och en annan gång som ingen omkommit i den. Det är något omöjligt. Och därför bör det vara något omöjligt att resa bakåt i tiden och träffa människor.

 26/09/2017

          Föregående         Nästa

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951