Engelska       Persiska       Arabiska

 

 

430. Frågan: När en soldat dödar någon i kriget, vem är det som har ansvaret, soldaten eller armen och krigs ansvariga?

 

Svaret: Enligt Koranen var och en människa, oavsett man eller kvinna, har ansvar för det hon gör. Och enligt Koranen både Farao, Haman och deras soldater hade ansvar och alla de dränktes.

04/05/2016

 

   Nästa       Föregående

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951