Engelska       Persiska       Arabiska

 

427. Frågan: En känd kosmolog säger att de fysiska reglerna i universum gör att universum inte behöver skapare! 

 

Svaret: Det finns inte någon fysisk regel som vet att den levande varelsen behöver se sin omgivning. Och att synen och ögonen hur och var inne i eller på kroppen ska vara. Det finns mycket plats för ögonen och synen inne i och på kroppen.

 

Det finns inte någon fysisk regel som vet att den levande varelsen behöver hörsel för att kunna veta vad händer i sin omgivning. Och hur och var inne i eller på kroppen den ska vara. Det finns mycket plats inne i och på kroppen för hörseln och ögat.

 

Det finns inte någon fysisk regel som vet att benen ska kunna vikas i några ställen för att varelsen ska kunna röra sig och flytta. Med ovikbara ben kan varelsen inte flytta.

 

Det finns inte någon fysisk regel som vet att de framtänderna ska vara vassa för att kunna bita av maten och de tänderna längre in i munnen  ska vara breda för att kunna mala ner maten.

 

Det finns inte någon fysisk regel som vet att den levande varelsen behöver ha luktsinne och att hur och var inne i eller på kroppen den ska vara.

 

Allt som finns i universum och levande varelser behöver vishet för att kunna skapas och de fysiska reglerna inte har vishet. En av de är gravitationen. Den har inte vishet och skapar ingenting.

All apparat som människan tillverkar också fungerar med de fysiska reglerna, men ingen förnekar deras tillverkare.

2016/03/05

 

   Nästa       Föregående

 

 

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951