Engelska       Persiska       Arabiska

 

 

413. Frågan: Hur kan man skilja mellan verklig och bildlig mening?

 

Svaret: när vi vet sanningen kan vi skilja mellan verklig och bildlig. och när vi inte vet sanningen kan vi inte göra det. Till exempel:

-- Det sägs: viktminskningstabletter. Om vi inte vet att den minskar vikten eller inte, vet vi inte att det är en verklig eller bildlig namngivning. När vi viste att den minskar aptiten, aptitlösheten gör att man äter mindre, mindre ätning gör att vikten minskas, vet vi att det är en bildlig namngivning.

 

-- Det sägs: flygplan utan pilot. När vi inte vet att det har pilot eller inte, vet vi inte att det är en verklig eller bildlig namngivning. När vi viste att det har pilot som sitter i militärbasen och leder det, vet vi att det är en bildlig namngivning. Det vill säga flygplanet egentligen har pilot, men eftersom han inte befinner sig i det, kan man i bildlig mening säga att det är utan pilot.

 

27/07/2014

 

   Nästa       Föregående

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951