Engelska       Persiska       Arabiska

 

 

401. Frågan: Kan man be i sunniternas moskéer?

Svaret: I islam finns det inte den här sektens moské och den där sektens moské. I artonde versen av sjuttioandra kapitlet sägs det att moskéerna tillhör GUD. Och i 107:e versen av det nionde kapitlet kallas den moské som separerar och splittrar de troende för en skadlig moské.

10/12/2011

 

   Föregående    Nästa      

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951