Första sidan        Engelska       Persiska       Arabiska

 

391. Frågan: Varför i kriget mellan sex arabländer och Israel, besgrade Israel araberna medan de var muslimer?

Svaret: krig med den meningen som vi känner inte har hänt mellan sex arabländer och Israel. Fem arabstater, Egypten, Sudan, Irak, Jordanien, Syrien (av de typer stater som folk inte vill ha dem och numera störtas en efter annan), sände ett antal trupper för krig. De sända truppernas antal plus volontärer från Libanon var 45 tusen. De hade lätta vapen, var oorganiserade, obekanta med området och tyckte att det skulle vara ett gerillakrig. På motsatta sidan, den israeliska armén hade hundra tusen soldater, var organiserade, med tunga vapen och bekanta med området. När araber såg situationen krigade de inte ett riktigt krig heller.

06/11/2011

 

    Föregående      Nästa

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951