Första sidan        Engelska       Persiska       Arabiska

 

390. Frågan: Varför tilltalar Koranen männen mest?

 

Svaret: Maskulinum form i det arabiska språket som har maskulinum och femininum form, gäller både maskulinum och femininum, (mankön och kvinnokön, hane och hona). Men den feminina formen gäller bara femininum. Och eftersom kvinnor både har sina egna verser och ingår i den maskulina formen, kan man säga att de är tillfinnandes i Koranen mer än män.

02/11/2011

 

     Föregående    Nästa

 

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951