Engelska       Persiska       Arabiska

 

 

351. Frågan: Hur många islamiska sekter finns det?

Svaret: Det finns inga islamiska sekter. Ordet "islamisk" hänför något till islam med den betydelsen att islam har sagt det. Exempelvis ´islamisk slakt`, den sort slakt som islam  har sagt.

Eftersom sekterna inte kommit i islam så är det inte korrekt att säga "islamiska sekter". Sekterna är skapade av muslimerna och man ska säga ´muslimska sekter`. Och jag vet inte deras antal.

29/08/2009

 

         Föregående      Nästa

 

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951