Engelska       Persiska       Arabiska

 

 

 

235. Frågan: Koranen säger att GUD har skapat stjärnorna för att göra den synliga himlen vacker för människan och för att vägleda henne på jorden. Men vetenskapen säger att de har funnits miljontals år före människan!

Svaret: Stjärnorna bildas kontinuerligt av molnen inne i galaxerna. De  föds, lever, rör sig i rymden och dör. De ligger långt ifrån varandra och jorden. Därför måste dem skapas före människan, för att deras ljus ska kunna nå jorden under människans tid, och befinna sig där de befinner sig för att kunna vägleda människan på jorden.

24/12/2006

    Nästa       Föregående

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951