Engelska       Persiska       Arabiska

 

 

2. Frågan: Varför två gånger säger Koranen döda inte era barn på grund av fattigdom? Och varför i det sjätte kapitlet säger vi ger mat och vatten åt er och dem, men i det sjuttonde kapitlet säger vi ger mat och vatten åt dem och er?

Svaret: De som dödade sina barn på grund av fattigdom var två sorter. En sort var de som redan var fattiga (enligt sina egna standarder och normer för fattigdom), och en annan sort som var rädda för att bli fattiga i framtiden.

006. 151. «... och döda inte era barn på grund av vilken fattigdom som helst, vi ger mat och vatten åt er och dem. ...».

 

017. 31. Och döda inte era barn av rädsla för att hamna i vilken fattigdom som helst. Vi ger mat och vatten åt dem och er. Att döda dem är sannerligen en stor illegal åtgärd som ni tror vara legal.

 

Första versen tilltalar dem som redan var fattiga (enligt de själva). Eftersom GUD ger mat och vatten åt föräldrarna och de ger åt barnen säger versen: "Vi ger mat och vatten åt er och dem...."

 

Andra versen tilltalar dem som var rädda för att hamna i fattigdom i framtiden (enligt de själva). Eftersom barnen växer i framtiden och GUD ger mat och vatten åt dem och de ger åt föräldrarna säger versen" Vi ger mat och vatten åt dem och er." 

 

Ordet `emlaq´ betyder en situation där utgifterna överstiger inkomsterna. Och man drar slutsatsen att det leder till fattigdom och används med den betydelsen. Ordet står i obestämd form, vilket betyder vilken fattigdom som helst. Det vill säga oavsett vilka standarder och normer har man för fattigdom, barnen får i alla fall inte dödas. Och verserna pekar på de sällsynta fallen som har hänt. 

18/12/2002

 

          Föregående          Nästa

 

 

 

 

Inledning

Universum

Stjärnorna

Solsystemet

Månen och solen

Jorden

Atmosfären

Bergen

Haven

Natten och dagen
Regn -moln - hagel och vatten

Växter och frukter

Vindarna

Fostret

Människokroppen

Djur- insekter och fåglarna

Nationer

Diverse

Koranens förutsägelser

Livet

Uppståndelsensdag

 
 
 

 50 - 1

100- 51

150 - 101

200 - 151

250 - 201

300 - 251

350 - 301

400 - 351

450 - 401

500 - 451

550 - 501

600 - 551

650 - 601

700 - 651

750 - 701

800 - 751

850 - 801

900 - 851

950 - 901

1000 - 951